Himavanti

Mistrzowie

Swami Paramahansa Lalitamohan Babaji G.K. Swami Paramahansa Lalitamohan Babaji G.K. Lalitamohan Babaji - tytularnie Swami Baba Paramahansa Lalita Mohan G.K. (Mistrz L.M.G.K.) nazywany przez tysiące sympatyków Guru-Dżi, Swami-Dżi, Baba-Dżi lub Mohan-Dżi, urodził się 7 lutego 1962 roku o 4.30 rano, wedle astrologów w czasie bardzo korzystnym dla zstępowania na Ziemię Awatarów i Awadhutów, Wielkich Proroczych Dusz, jaki miał miejsce pomiędzy 5-8 lutym owego roku. Medytacji, zielarstwa, astrologii, słowiańskiej duchowości i technik krija jogi nauczył się już w dzieciństwie od swoich rodziców. Będąc w szkole średniej rozpoczął praktykę sztuk walki oraz medytacji wojowników. W drugiej klasie szkoły podstawowej zamiast bajek czytał już książki z zakresu astronomii i astrofizyki ("Wszechświat i jego zagadki", "Astronomia Popularna"), a w klasie czwartej przeczytał "Małżeństwo doskonałe". Rodzice zaprenumerowali zdolnemu synowi miesięcznik "Urania", którego instrukcje wykorzystywał przy budowaniu lunet i teleskopów.

Zobacz więcej

Mistrz – tytuł przyznawany osobie, która osiągnęła najwyższy stopień wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie; ciesząca się swoistym autorytetem i będąca wzorem do naśladowania (nauczyciel, przewodnik, guru) dzięki czemu posiada pozycję/stanowisko, które wyróżnia ją spośród ogółu. Odpowiednikiem żeńskiego tytułu jest mistrzyni. Mistrz, to także tytuł, który w dawnych czasach nadawany był przełożonemu w niektórych zakonach rycerskich. Wiele traktatów indyjskich powiada, że mistrz duchowy, guru, może być rozpoznany po tym, że manifestuje moce nadprzyrodzone czyli siddhi owoce rozwoju duchowego. Mistrz duchowy to osoba, która naucza prawdy, asekha - dosłownie "nie-uczeń" czyli ktoś, kto osiągnął tak wysoki poziom udoskonalenia moralnego, psychicznego i duchowego, że nawet jak się nie uczy, nie traci mocy ani mądrości. Mistrz duchowy nazywany jest magicznym słowem „Guru”, gdzie „gu” to mrok a „ru” oznacza tego, który mrok rozprasza, spala. Guru w dewanagari गुरु - w religiach dharmicznych mistrz duchowy i przywódca wspólnoty, przewodnik duchowy i nauczyciel, szanowany, a często nawet czczony jako wcielenie jakiegoś bóstwa czyli anioła, dewaty. W średniowiecznej Polsce, mistrz (łac. magister) był stopniem naukowym, który był wyższy od stopnia bakałarza. W kulturze indyjskiej przywiązuje się dużą wagę do przyjęcia mistrza duchowego i z tego powodu każda osoba, która ukończyła dwunasty rok życia, rusza w poszukiwanie mistrza duchowego i otrzymuje święte mantry. Mistrz duchowy udziela wskazówek o samorealizacji i sposobach praktykowania świętych nauk jogi zgodnie z kulturą wedyjską. Odnalezienie takiego nauczyciela jest ostatecznie koniecznością dla wszystkich. Mistrz duchowy może pomóc ludziom przenieść się z Ziemi bezpośrednio do nieba duchowego, gdzie znajdują się niezliczone planety duchowe podzielone na sfery.