Himavanti

Studiowanie Świętych Pism

Przedmiotem studiów ezoterycznych mogą być w szczególności Święte Księgi wszystkich religii i tradycji duchowych interpretowane z punktu widzenia jedności celu wszystkich kierunków duchowych. Właściwa interpretacja Pism Świętych nie jest dowolną interpretacją i w szczególności nie wolno używać nauk Pisma dla obrony osobistych punktów widzenia ani dla uzasadniania własnych poglądów czy opinii. Pisma podlegają badaniu dla jednolitego zrozumienia i pojęcia całości bez wewnętrznej sprzeczności. Widzenie sprzeczności w naukach Świętych Pism religijnych oznacza po prostu brak ich rozumienia, brak poznania w Duchu Prawdy. Dostrzeganie Jedności w naukach wszystkich Świętych Ksiąg wszystkich religii oznacza osiągnięcie podstawy oświeconego punktu widzenia.

Studiowanie Lekcji Ezoterycznych Himawantu i medytacje nad wersetami nauk duchowych laja jogi to drugi zasadniczy kierunek pracy całej ezoterycznej szkoły wiedzy tajemnej jaką jest w swej istocie Krąg Hridaja. Bieżące lekcje ezoteryczne zawarte są w 'Biuletynie Hridaya' dostępnym za subskrypcją. Archiwalne lekcje dostępne są w skryptach zawierających po dziesięć kolejnych lekcji z 'Biuletynu', a także w osobnych edycjach tematycznych. Całość Orędzia Laja Jogi, wszelkie materiały Bractwa jakie tylko są dostępne mogą zostać użyte w zależności od potrzeb konkretnej grupy Kręgu Hridaja i inspiracji prowadzącego Krąg Koordynatora, w którego gestii leży aranżowanie programu zajęć.

Ścieżka lotosu górnego serca, jak zwana jest Hridajapadma, rozwijana jest doskonale w formie tak zwanej Bhaktadźany lub Bhaktijogi. Aćarjowie koordynujący pracę takiego Kręgu rozwijają wtedy ścieżkę modlitw i pieśni duchowych, które stanowią pokarm anielskiej duszy i gorejącego serca.

Bogactwo jogi jest ogromne. Szkice nauk ezoterycznych obejmują rozwój intuicyjnego postrzegania i wglądu, nauki o uzdrawianiu, wnikanie w sferę ognistych ośrodków energii, rozwój sił i potęg psychicznych i duchowych, nauki o tworzeniu dobrobytu i prosperity, podstawowe sposoby praktyki, rodzaje jogi, omijanie przeszkód na ścieżce, osiąganie mądrości, kwiaty lotosu, energie ćakramów, a także wiele innych zagadnień.

Jednym z podstawowych zagadnień laja jogi jest oczywiście oczyszczanie ćakramów i aury - fluidycznego ciała eteralnego zwanego w jodze lińga śarira: powłoką witalną lub ciałem życia. Inne z najważniejszych zagadnień to nauki o jedności celu wszystkich religii. Ekumeniczna jedność religii wschodu i zachodu to zresztą podstawowa nauka wszystkich szkół światła i miłości jakie tylko istniały i istnieją. Suficka Din-i-Illai promuje tę tajemną wiedzę o jednym źródle i wspólnym pochodzeniu wszystkich tradycji religijnych już od szesnastego wieku.

Krąg Hridaja przeznaczony jest przede wszystkim dla inicjowanych adeptów laja jogi i metod pokrewnych, którzy zorientowani są na studiowanie ezoterycznej wiedzy duchowej, rozwój anielskiego, tajemnego serca i wspólnotowe spotkania mistyczne. Wszyscy zainteresowani uczestnictwem także mogą się przyłączyć do tych studyjnych kręgów nauki. Istnieje także forma korespondencyjna poprzez subskrypcję Biuletynu "Hridaya" z kolejnymi lekcjami ezoterycznymi.

Skupienie w świadomości serca, wspólne śpiewy, słuchanie nauk Świętych Pism i czytanie listów ezoterycznych, wspólna modlitwa - to cały 'arsenał' środków pozwalających rozwijać duchową wiedzę i wznosić się na coraz wyższe stopnie poznania w laja jodze. 

Swami Paramahansa Baba Ji Śri Lalitamohan G.K. 

Zobacz także


Polub nas na Facebooku