Himavanti

Alaya Tantra - Dom, siedziba, mieszkanie Tantry

Alaya Tantra - Bogini Lalita Śakti Durga Kali

Tantra, tantra joga, tantryzm - w sanskrycie तन्त्र - jedno z indyjskich pojęć, które należy do najbardziej wypaczanych i źle rozumianych na Zachodzie w tym w Polsce. Tantra, tantra joga - generalnie oznacza magiczne nauki mistyczne i ezoteryczne w indyjskiej jodze i duchowości. Słowo "tantra" oznacza generalnie każdy rodzaj traktatu opisującego metody rytualnego wielbienia Bogini, Śakti, Dewi, a także praktyki jednoczenia się ze świadomością Bogini, małżonką Śiwa Boga. Tantry to nurty siwaizmu indyjskiego, także w Tybecie, Nepalu, nie tylko w Indii.

Alaya Tantra - jak uczą oryginalne tantry, tylko czciciele Bogini Kali w jednej z jej dziesięciu form mają prawo używania nazw takich jak tantra czy tantra joga, a kto nie jest wielbicielem Bogini Kali (Śakti), nigdy nie powinien używać nazwy tantra dla swych celów czy pomysłów, gdyż w wypadku nielegalnego używania tantra jogi, Bogini Kali doprowadza oszustów do szaleństwa i obłędu oraz upadku. W Indii czy Tybecie, po dziś dzień żyją Strażnicy Tantry, którzy jak trafią jakiegoś seksem opętanego maniaka, który z tantry robi zboczoną kopulację amerykańską czy inną obmacywankę, zwyczajnie zabijają takiego dewianta za potworną zbrodnię jaką jest deprawacja Kultu Form Bogini Kali, a tym jest właśnie tantra. 

Termin „tantra” jest wieloznaczny i często źle rozumiany, a także złośliwie profanowany. Odnosi się do całej różnorodności ruchów mistycznych, ezoterycznych i duchowych praktykowanych w Indiach i całej Azji południowej i wschodniej, wiążących się z religiami takimi jak hinduizm, buddyzm, taoizm, shinto, dżinizm, bon, sufizm. Na Zachodzie jest często pomyłkowo brany za „sztukę uprawiania seksu”, czasem zaś przez religiantów za seksualną „czarną magię”. Zarówno jeden jak i drugi stereotyp jest błędny i mocno pomylony. Tantra to bowiem dobra stara Biała Magia Bogini Kundalini wywodząca się z wedyjskiego kultu Słońca w jego dwunastu aspektach. Tantra tyczy jednak mocy duchowej, Śakti, a ta w swej naturze jest żeńska i odnosi się do wedysjkiej Bogini, Aditi, Matki Bogów (Dewów). 

Tantra zrobiła się popularna na Zachodzie, w tym w Polsce, ale jako źle używane pojęcie. Niestety, wiele instytucji komercyjnych, nie mających nic wspólnego z duchowością czy jogą, używa hasła „tantra” na sztandarze, a uczy demonicznej dewiacji jak wolny seks każdy z każdym, co jest odmianą satanizmu pod szyldem tantry bezczelnie i złośliwie uprawianym. Czynią tak, tylko po to, aby przyciągnąć osoby zainteresowane rozwojem duchowym, ezoteryką, medytacją i zwieść namanowce, wykoleić i wypaczyć dusze chorymi żądzami i dewiacjami. Robią tak przeważnie różni pseudo-terapeuci seksualni i ezoteryczni oszuści pragnący dużego dochodu i zaspokojenia swych chorych chuci. Wiele z tych osób nie ma pojęcia o tantrze ani o duchowych tradycjach z jakimi się wiąże, a u liderów pseudotantry z seksem na sztandarze jest tylko skrajna pustota umysłowa i głupota dewiacjami oraz zboczeniami napędzana.

Często tymi oszustami żerującymi na wypaczaniu tantry są rozmaici lokalni sataniści, demoniczni psychotronicy, channelingowcy czy lucyferianie z zachodniej satanicznej pseudoezoteryki. Tego typu postępowanie, zaśmieca rynek ezoteryczny, przyciąga ludzi naiwnych i powoduje wypaczenia odnośnie tego czym naprawdę jest tantra. Tantra to nie praktyka Kamasutry jak się oszołomom z zachodnich pseudoezoterycznych satanizmów wydaje. 

Tantra to pojęcie, które tłumaczone jest jako:

- wyłanianie

- zagrażanie

- osnowa, wątek (w sensie tkackim) 

- część istotną, kierowniczą czy esencjonalną, istotne nauki

- model, typ, system, propagowanie

- doktryna, zasada, teoria, praca naukowa, naukowy traktat filozoficzny

- klasa nauk magicznych i mistycznych w jodze w formie dialogu pomiędzy Śiwą i Durgą (Śakti)

- nauki o stworzeniu i zniszczeniu świata, wielbieniu bogów i osiąganiu celów (spełnianiu pragnień)

- magiczno-mistyczne nauki udzielane przez Bogini Durga Kali wtajemniczonym. 

Tantra, Tantra Joga, tantryzm - w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie tradycja duchowa oparta na filozofii niedualistycznej, uznająca, że wszystko, co istnieje, stanowi manifestację jednego bytu, Brahmana. Byt ten jest rozumiany najczęściej jako forma czystej świadomości. Przyjmuje się, że tantryzm to pojęcie oznaczające wiedzę i koncepcje zachodnich intelektualistów na temat tego czym jest lub nie jest Tantra. Sama zaś TANTRA to ezoteryczna, pogłębiona o mistykę strona orientalnych religii i kultów.

Tantra powszechnie dzieli się na:

- białą (śukla),

- czerwoną (kama) i

- czarną (śyama), a w rzeczywistości ciemno-niebieską, bo śjam (śyama) to kolor indygo.

Odpowiednio są to tantry czystości (śukla), miłości i mocy Bożej (magii). Tantra używa jednocześnie praktyk z mantrą, mudrą i yantrą! Terminy takie jak kundalini oraz ćakramy są nieodłącznie związane z tantrą.

Tantra dosłownie znaczy "narzędzie służące do rozciągania (świadomości)", od sanskryckiego rdzenia tan- "ciągnąć" z przyrostkiem -tra (por.: mantra, jantra): tanyate, vistaryate dźnianam, anena iti tantram (rozciąga, rozszerza poznanie, dlatego nazywana jest tantrą). Odnosi się do stanu świadomości, w którym zwykły świat jest nieoddzielny od doskonałego oświecenia, w taki sposób, jak dwie nici splecione są w gęstej fakturze materiału. Taki poziom umysłu jest dlatego długotrwały i niezniszczalny. Kruche i niepełne doświadczenie oświecenia, np. jedynie intelektualne zrozumienie, można z kolei porównać do łaty naszytej na materiał - ma ograniczoną powierzchnię i z biegiem czasu może się oderwać.

Adepci tantry nie wykluczają żadnego przejawu życia i świata, uznając że wszystko jest doskonałością i może być umiejętnie użyte na drodze oświecenia. Stosują różnego rodzaju praktyki, zawierające elementy jogi, medytacji czy magii, przekazywane często jedynie ustnie w nieprzerwanej linii od nauczyciela do ucznia. Na Zachodzie tantra przywołuje na myśl przede wszystkim otwarty i szczery stosunek do seksu, jako że podejście to różni się znacznie od znanego nam stereotypu duchowości - ascezy. 

Alaya Tantra to w swej istocie siedziba Kundalini Śakti w postaci dziewięciu form Bogini Durga Kali. Alaya Tantra to ćakram Muladhara, gdyż w tym ośrodku o czterech płatkach znajdzuje się siedziba Śakti Devi w ludzkich istotach, kiedy są w odpowiedniej sysnchronizaji z żeńską boskością, z Boginią. 

Ryc.: Alaya Tantra - Bogini Śri Lalita Devi jest Siedzibą tantry

Lalita Devi - Durga Kali Ma

 

Historyczne szkoły tantryczne: Samaya - Mishra - Kaula

W hinduizmie istnieją trzy główne znane szkoły tantry: Kaula Tantra, Miszra Tantra i Samaja Tantra.

Samaya Tantra nazywana również "Tantrą prawej ręki". Uczniowie Samaja Tantry praktykują medytację Śakti na czakrze Sahasrara. Zdobywają również wiedzę o czakrach (ćakrach), nadi i pranach. Samaja Tantra uważana jest za najczystszą i najbardziej duchową z trzech ścieżek Tantry.

Miszra Tantra - Uczniowie Miszra Tantry praktykują medytację oraz praktyki zewnętrzne, mające na celu otworzenie czakry Anahata. Jest to tantra serca, miłowania i życzliwości.

Kaula Tantra nazywana jest również "Tantrą lewej ręki". Jej adepci medytują nad energią Kundalini i wykorzystują praktyki zewnętrzne w celu otworzenia czakry Muladhara. Praktyki te są źle rozumiane i wypaczane na Zachodzie przez zwyczajnych erotomanów i dewiantów seksualnych. Kaula Tantra jest tantrą boskiej Mocy.

Osoby twierdzące, że mają prawo do nauczania tantry, tantra jogi czy tantryzmu muszą generalnie wykazać, że przynależą do chociaż jednej z tych prawdziwych szkół praktykowania tantry, tantra jogi. Wszystkie autentyczne szkoły tantryczne u swych podstaw uczą praktyk i rytuałów takich jak np. linga pudża czy dewi pudża. Osoba praktykująca tantrę czy tantra jogę otrzymuje na samym początku jeden z rodzajów tantrycznej inicjacji, przekaz śakti, śaktipatam.

Inicjacje tantryczne nie mają nic wspólnego z seksem, obmacywaniem ani kopulacją z liderami grupy. Takie historie, to amerykańskie dewiacje chrzescijan i satanistów pospołu, którzy ubzdurali sobie tantrę zaświnić swoimi chorymi żądzami seksualnymi zboczeniami. Tantra zajmuje się transformacją żądz i pragnień w energię twórczą oraz transformacyjną moc uwalniania od ciemności i zła. 

Ryc.: Tantra to kult Bogini Durga Kali, Śri Devi, Kundalini

Alaya Tantra to Bogini Durga Kali - Amba-Ma

Bogini Durga Kali Kundalini

Tantra, a joga i zachodnie przekręty

Tantra Joga – ścieżka, w której systematycznie odkrywany jest związek pomiędzy indywidualną świadomością (Atmanem) a wszechświatem (Brahmandą), zaś wiedza ta stosowana jest do samorealizacji (Samprajńata). Nie sposób nie wspomnieć o tantrze czy właściwie o „tantra jodze”, czyli o „tantryzmie” w kontekście newagowych przekrętów i wypaczeń jakie na mistycyzmie indyjskim są robione na Zachodzie, także w Polsce, przez rozmaitych pomylonych erotomanów i erotomanki.

Ogólnie tantra oznacza w kategoriach energetycznych „metodę podnoszenia Kundalini”, ale w średniowieczu i pod okupacją brytyjską to słowo zostało częściowo zdyskredytowane przez tzw. zachodnich „tantrystów”, którzy w Indiach odegrali taką „zaszczytną rolę” dewiantów umysłowych, jak zdegenerowani sataniści w Europie: bezcześcili świątynie, uskuteczniając tam orgie seksualne, zabijali niewinnych ludzi i propagowali amoralność oraz pomylenie umysłowe. Wiele z tych ekscesów dokonywano za pieniądze brytyjskiego okupanta w Indii dla dyskredytowania duchowości Indii. 

Czystość moralna to konieczny fundament, bez którego Kundalini (Śakti) się nigdy nie podniesie, a tantra joga nie jest w swej istocie jogą seksualną jak oszukańczo twierdzą to rozmaici newagowi oszuści, umysłowe pustaki i co gorsza zboczeńcy seksualni - liczni także w Polsce. Nawet w Indii metodyka Tantra Jogi ma trudności z ludźmi amoralnymi i zboczonymi - ich Kundalini po podniesieniu od razu opuszcza się z powrotem. Jeżeli jednak niemoralny człowiek twardo postanowi się zmienić, to Boska Kundalini okaże wszelką możliwą pomoc. 

Tantra joga to zgodnie ze znaczeniem obu słów i gramatyką sanskrytu "Joga magiczna i mistyczna". Tantra Joga wykładana jest w tysiącach pisanych w sanskrycie traktatów, które są starożytnymi zapisami rozmów, lekcji, jakie Mistrz Śiwa udziela Bogini Durga (Kali). Praktyka Tantra Jogi bez wspominania dwóch pierwszych i do tego boskich postaci wszelkiego tantryzmu jest złośliwym wypaczeniem satanistcznego typu jakie ma miejsce w Ameryce i Europie w ramach New Age.

Tantra Joga to system nauk i praktyk który praktykuje się rozpoczynając edukację od inicjacji duchowej (dikszan) w Świadomość Śiwa i Durga, inicjacji, którą otrzymujemy od kompetentnego Śri Guru - Mistrza reprezentującego sukcesyjną tradycję Tantra Jogi! Kundalini, podobnie jak jantra, mantra i mudra to terminy nierozerwalnie związane z Tantrą, z Tantra Jogą. Tantra buddyjska w tych zasadach nie różni się od tantry dżinijskiej czy hinduskiej. 

Tantra to tradycyjne formy rytualnego wielbienia i oddawania czci Bogini, jednej z form Durga Kali. Jeśli nie ma czci, nie ma rytuałów z mantrami i jantrami, nie ma pudży dla Bogini, Śri Devi (Durga Kali), na pewno coś takiego nie jest tantrą i z tantrą nie ma nic wspólnego. Tam gdzie pod hasłem tantra dokonywane są obmacywania i pseudo masaże mające na celu podniecenie seksulane - tam jest satanistyczna czarna magia (Jadu Tuna), a osły i oślice które takich profanacji dokonują zobaczymy po latach w biedzie, nędzy i pomyleniu umysłowym, a także w kalectwie.

Mistrzowie tantryczni Indii i Tybetu przeklęli surowo wszystkich, którzy magicznego słowa tantra użyją do niegodziwych celów! Ale satanistyczni obłąkańcy na Zachodzie domagają się wręcz spełniania czynów niegodziwych i bezbożnych dla samounicestwienia ich ogłupiałych dusz i zepsutych jaźni. Niestety w hochsztaplerstwo seksualne wciągają także naiwnych aby na nich zarobić i seksualnie wykorzystać. 

Tantra Joga na Zachodzie mylona jest z seksem i nadużyciami seksualnymi w niektórych orientalnych grupach New Age czy raczej satanizmu i czarnej magii demonów. Prawdziwy obraz Tantry to indyjski i tybetański kult Bogini, cała tradycja południowego i północnego śaktyzmu czyli tantryzmu. Tantra to indyjski i tybetański ezoteryzm, mistyka i okultyzm, zaawansowane praktyki duchowego rozwoju i przemiany alchemicznej. Aby poznać Tantrę trzeba iść się uczyć do Guru!

W necie jak i w grupach rozwoju duchowego często pojawiają się osoby agresywnie zwalczające wszystkich mistrzów duchowych, świętych, autorytety, liderów, guru, wspólnoty duchowe czy praktyki grupowe. Osoby te mają swoje poglądy i opinie, głównie negację i oskarżenia o manipulację czy o zabieranie uczniom duchowym wolności. I coś jeszcze wspólnego w postaci zaburzeń psychicznych oraz dewiacji seksualnych takich jak erotomania. Takie osoby potem tworzą swoje chore pseudo tantry zogniskowanie na obmacywaniu i rozbudzaniu seksualnych żądz w grupie. 

Tantra jednakże znaczy wysubtelnianie tego co prymitywne. Tantra to metody transformacji tego co prymitywne i nieokrzesane. Tantra kończy się całkowitym przemienieniem ego w duchową, boską istotę. Anava zamienia się w Daivam. Prymityw przekształca się, przeistacza się w Boskość. Rodzi się nowy boski człowiek - a nie tam erotoman jak chcą oszuści podszywający się pod tantryzm. 

Z tantrą na Zachodzie, w tym w Polsce często mylona jest orientalna, indyjska Jadu Tuna (Jadoo Toona, jadu tona, jaDU tUNa). Termin Dżadu Tuna oznacza dokładnie czarną magię, czarnoksięstwo, czarną magię w sensie złej i szkodliwej magii satanistycznej. Jadu Tuna zawiera m.in. orgazmiczne praktyki seksualne dla pozyskania energii życiowej partnera (-rki) oraz dla celów czarno-magicznych.

W Tybecie słowo "tantra" jest także powszechnie używane i często wykorzystuje się je w znaczeniu, niemającym bezpośredniego związku z ezoteryczną albo religijną kulturą. W większości przypadków tantrą w Tybecie nazywają pewne pisemne wskazówki o charakterze medycznym, religijnym, socjalnymi inne. Tantrą nazywają też dowolne traktaty, zawierające naukowe wiadomości. Tantra w Tybecie, podobnie jak w południowej Indii oznacza zasoby Świętej Wiedzy. 

W Chinach tantrze poświęcono o wiele mniej pisemnych źródeł i nie jest ona tak szeroko znana, jak w Indiach. Istnienie tantry w Chinach dla wielu ludzi w ogóle okazuje się nowością. Rzecz w tym, że tantra należała do bardzo wąskiego kręgu wtajemniczonych - tak zwanych starszych, osób które osiągnęły poziom i stan odpowiadający ogromnej odpowiedzialności, złożonej na ich barki w związku z wtajemniczeniem w tą prawdziwie tajemną dla tego czasu, ezoteryczną wiedzę. 

***********************

English Summarise: Tantra yoga - Tantra, anglicised tantricism or tantrism or tantram, is an esoteric current of Hinduism, Jainism, Buddhism and Sikhism. Tantra is identified with the worship of Shakti. Tantra deals primarily with spiritual and mistical practices and ritual forms of worship. The Highest Tantra Masters are Śiva and Parvati. Tantra starts with Linga Puja and similar rituals lead toward Shree Vidyaa! 

(Na podstawie wykładów i książek mistrza tantrycznego: Swami Lalitamohan Babaji) 

Zobacz także


Polub nas na Facebooku