Himavanti

Magia Kabała Okultyzm Czary Sufizm Rytuały

Cztery księgi Wedy zawierają 213 rozdziałów i 100 tysięcy wersetów rozmaitych mantramów. Rytuały czyli Pudże to zespół specyficznych dla danej kultury magiczno-symbolicznych czynności, wykonywanych w celu naukowego osiągnięcia pożądanego skutku. Mantry to formuły, wersety lub sylaby, które są istotnym elementem każdej praktyki duchowej. Ich powtarzanie pomaga w opanowaniu umysłu, zaktywizowania określonych energii, uspokojeniu, oczyszczeniu psyche i kanałów energii ze splamień oraz zablokowań. Siddhartha Gautama Budda powiedział: Nawet gdyby zniknęła przestrzeń, nie zniknie realizacja naszych mantramów. Korzyści i właściwość zamanifestują się, ale moment w którym to nastąpi zależy od naszej wiary, zaufania, wiedzy i wytrwałości. Dobrze jest recytować mantry rano przed jedzeniem. Należy je recytować od początku bez przerywania i ze skoncentrowanym umysłem, wtedy osiąga się wspaniałe rezultaty. Podobnei z rytuałami, które często trzeba wykonywać w ściśle określonej porze, tak jak poranną Agnihotrę w czasie wschodu Słońcu.

Mantra - w dewanagari मन्त्र - od rdzenia man- myśleć, z przyrostkiem tra- wznieść lub ochraniać - w tradycjach wedyjskich, w dżinizmie, buddyzmie, sikkhizmie i hinduizmie formuła, werset lub sylaba, która jest zasadniczym elementem praktyki duchowej. Słowo Mantra można wywodzić od Manava - Ludzkości i Trayati - Ochrona. Mantra służy ochronie całej ludzkości przed siłami zła, przez asurami (demonami) i rakszasami (demonicznymi osobami). Mantramy zwykle praktykuje się w postaci rozudowanych rytuałów z odpowiednim wystrojem, według głębszej instrukcji. Wtedy nazywane są rytuałami magicznymi (pudża) oraz nabożeństwami. Mantra jest podstawą praktyki duchowej Magas - kapłanów Słońca, w Persji nazywanych Magoi czyli Magami. Osobom rozpoczynającym eksperymenty z mantrami radzi się zawsze, aby praktykowali dla dobra czy ochrony całej ludzkości, a nie dla siebie w egoistycznych celach. Rezultaty praktyki z mantrami łatwiej bowiem osiągnąć na zasadzie otrzymania zwrotu tego co wypraktykowaliśmy dla innych niźli na zasadzie "ja sobie osiągnąłem". Intensywne wibrujące modlitwy różańcowe czy inwokacje zliżają się do mantrajogi, jednak istotne praktyki z mantrami możliwe są jedynie z użyciem Sanskrytu, z uwagi na zgodność znaczenia słów i energii konkretnych dźwięków czy sylab. Mantr należy uczyć się metodą z ust mistrza do uszu ucznia, czyli bezpośrednio od nauczycieli i mistrzów, którzy mantry dobrze znają. Mantra jako rodzaj praktyki rozwoju duchowego jest tak ważna, iż uważa się, że kto mantr nie praktykuje regularnie, ten nie rozwija się duchowo, nie jest religijny ani nie praktykuje magii.

Polub nas na Facebooku