Himavanti

List Swami Shukradeva Tirtha

OM NAMAH ŚIVĀYA! KĀLABHAIRAVĀYAH!

Bądźcie zawsze dobrze zjednoczeni w jeden organizm, w Duchową Wspólnotę Praktykujących, która jest pojazdem prowadzącym do Urzeczywistnienia Param Purusza, Najwyższego Ducha! Nie ma duchowego rozwoju, nie ma urzeczywistnienia bez bycia jednym z Duchową Wspólnota, z Boskim Przewodnikiem (Guru) ani bez kultywowania Dharmy (Nauka, Praktyka, Służba). Yoga i Tantra to dwie najstarsze tradycyjne metody praktykowania duchowości trwające nieprzerwanie od przedwiecznej starożytności, a podtrzymywane przez himalajski Zakon Mistrzów Duchowych! Księga Śrî Guru Gita napisana przez Śhiva Yogeśvara powiada: "Dhyāna Mulām Gururmurti!" – "Medytacji Korzeniem jest Ciało (Postać) Guru (Baba, Swami)". Kto nie kontempluje Postaci Guru, ten nie ma podstaw do Dhyānam, Medytacji, nie ma mowy o medytowaniu, jeśli nie ma się Guru na którego postaci skupia się człowiek. Jedynie postać Oświeconej, Boskiej Osoby GURU jest korzeniem, podstawą i fundamentem Medytacji, Dhyānam!

Pamiętaj, że kto źle mówi o Guru (Swami, Baba) czy Wspólnocie (Sangha) jest bardzo zła istotą, przez którą przemawiają planetarne siły zła, ciemności, chaosu i ignorancji. INICJOWANI wszędzie na świecie podejmują się różnorakich, chociażby i drobnych, ale użytecznych prac na rzecz Wspólnoty, Guru czy w ramach promowania, rozprzestrzeniania Duchowego Orędzia, jakie wychodzi z ust żyjącego Śri Gurudzi. Kto wyrządza krzywdę Wspólnocie Inicjowanych czy Śri Gurudźi jest istotą zwyrodniałą należąc do najpodlejszych z noszących ludzkie ciała. Obowiązkiem Uczniów Duchowych jest zachęcać innych, aby uczyli się u naszego Nauczyciela, rozprzestrzeniać ogólnie dostępne Nauki swego Mistrza – Hierofanta, który jest Strażnikiem Drogi! Odwracamy swoje uszy od tych, którzy w swej ciemności ignorancji, w głupocie, mówią źle o Guru czy Drodze Duchowej albo znieważają całą Wspólnotę Jogi! Guru jest synonimem Prawdy i Boskości, a jednostki, które zwalczają Guru są w zasadzie wrogami Boga i Ludzkości!

Tantra jest walką pośród przeciwieństw i zmienności tego świata, a ten świat jest Polem Bitwy i Zmagań, gdzie Dusze Indywidualne doskonalą się i rozwijają pośród przemienności i dwoistości. Staraj się być dobrą duszą, dobrą istotą ludzką, a to oznacza pomaganie siostrom i braciom w Drodze w miarę możliwości, szczególnie duchowo, zachęcanie wszystkich do praktykowania i studiowania nauk Śri Guru Laya Margi, wspólne spotykanie się na nauce i praktyce, możliwie jak najczęściej czy wspieranie aktualnie aktywnych Nauczycieli Duchowych Linii Przekazu, która jest bardzo ezoteryczna i starożytna. W Indii, żeby dostać się do jakiegoś Nauczyciela Laya, musisz mieć rozwinięte cechy wierności i oddania, bo Szkoła Ezoteryczna Wschodu nie przyjmuje osób niezrównoważonych psychicznie, a takie tylko właśnie przy najmniejszych przeciwnościach odwracają się od Trzech Klejnotów, od Guru i Ścieżki, szkodząc sobie samym. Najwyższa Strażniczka Duchowa Niebios Laya, Bogini Himavanti Devi naucza w objawieniach, że głębszej wiedzy o Ćakramach nie należy wyjawiać osobom, które nie są wypróbowane jako wierne w Duchowej Drodze, gdyż są to Sekrety należące do Stacji Boskiej Tajemnicy!

Cieszymy się z materializowanego dla was w Polsce VIBHUTI, oznaki łaski aniołów, łaski, jaką mieszkańcy Krainy Światła posyłają dla Poszukujących, którzy są w stanie oddania i miłości Boga. To ogromna radość słyszeć, że kiedy Śri Gurudźi Lalita Mohan G.K. przebywa na Laya Chilli ze zdjęć Bogini Himavanti, która jest duchową siostrą Mahāvatara Baba-Dźi, emanuje święty popiół Vibhuuti. Oznacza to, że Dobry Bóg i Niebiosa wskazują, kto jest Źródłem Prawdy i reprezentantem Boskości i nie ma tu znaczenia, co mówią istoty zdegenerowane, które odpadły od Boskiego Guru i Wspólnoty Lajów! Kto występuje przeciwko Guru ostatecznie zostanie pokonany i zawstydzony, tak działa Prawo Karmana, żePrawda, która jest na ustach Śri Gurudźi zawsze Zwycięża w ostatecznym rozrachunku.

My radzimy wam, INICJOWANYM w Polsce, abyście zorganizowali AŚRAMĘgdzie Nauki Guru (Baba) L.M. będą dobrze strzeżone i praktycznie kultywowane, ale nie każdy chętny będzie mieć wstęp, a jedynie długoletni, zaawansowani praktykujący, tak jak to jest w Indii i Himalajach. Właściwie, jest to jedna z najpilniejszych konieczności, gdy tylko kilkadziesiąt osób umocni się w Drodze, gdyż AŚRAMA jest też miejscem odbywania dłuższych odosobnień i życia Mnichów Bogini Himavanti, która jest Pramatką Żywych Stworzeń, Macierzą Życia na planecie Ziemi. Kult Bogini – Pramatki, należy w Indii do najbardziej sekretnych, tajemnych i pilnie strzeżonych! W samej Indii jest coraz większe zainteresowanie duchową Nauką Swami LALITA MOHANA GURU-DŹI, a rozdawane lekcje duchowości cieszą się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem, gdyż nikt w historii jak dotąd nie uczył Tajemnych Metod Laya tak otwarcie dla większej ilości praktykujących. Tym bardziej doceń szansę wyższego rozwoju zesłaną Ci przez Dobrego Boga za pośrednictwem Śri Gurudźi, który otworzył Ci Bramy Ścieżki.

Kto mówi źle o Himavanti, mówi źle o Bogini, o Pramatce, taka osoba ma w sobie wielką nienawiść do Boskiej Matki, do Ziemi i do wszelkich żywych Stworzeń, i niewątpliwie jest istotą wielce przestępczą. Wedle starożytnego Kodeksu Duchowego, Manusmrti, to mówienie lub myślenie źle o osobie Sri Gurudźi należy do największych zbrodni, cięższych niźli morderstwo niewinnej osoby i powinno być należycie, surowo karane, choć bardzo zła karma i tak nie oszczędzi z czasem tych, co siali oszczerstwa, wątpliwości lub inaczej szkodzili Guru. Inicjowani muszą dawać zdecydowany odpórwszystkim oszczercom, bo zło popędzone precz znacznie słabnie i samo boi się ponownie atakować. Kiedy w kuluarach zajęć usłyszysz mowę skierowaną przeciwko Linii Przekazu Himawanti czy Sri Gurudźi, natychmiast ujawniaj podłego oszczercę, bo tylko piętnując na forum Wspólnoty takie wtyczki Niegodziwości będziecie w stanie powstrzymać szerzenie zła. Jest nie do przyjęcia, aby jakaśInicjowana osoba mówiła cokolwiek złego o Śri Gurudzi, bo Sri Gurudźi jest zawsze uosobieniemBoskiego Dobra, ale ludzie zdegenerowani, którzy nienawidzą Boga i tego, co Boskie miewają w zwyczaju wszczynać haraszment szerzenia oszczerstw przeciwko Posłańcom z Niebios, Awatarom i Mistrzom Duchowym czy Świętym.

Zbierajcie jako Wspólnota Inicjacyjna Laya środki na Aśram, pozyskujcie sponsorów i możliwości, to jest zawsze możliwe, a nawet niewielkie Daksziny na cele związane z budowaniem Aśramu są wedle Pism Świętych wielkim Błogosławieństwem dla ofiarodawców. Starajcie się otworzyć w Polsce Aśram Layajak najszybciej, dobrze Aśram podtrzymywać i wspierać. Stowarzyszenia czy Fundacje świeckie inicjowanych uczniów Laya i Tantry powinny wielce trudzić się nad prawnym zabezpieczeniem takiego przedsięwzięcia oraz pozyskiwaniem poważnych sponsorów. Fundowanie Aśramu zapisane jest jako wielka zasługa w Niebiosach, większa nawet niźli pielgrzymki do świętych miejsc i długie modły! Nawet symboliczne Datki pokazujące wsparcie idei Aśramu mają wielkie znaczenie, a lista sponsorów Aśramu powinna być przesyłana do wszystkich Inicjowanych Wspólnoty Duchowej! Rozwój Duchowy jest sprawa grupy, a nie egoistycznych indywidualności, rozwój duchowy odbywa się w Społeczności. Bóg nie cierpi sobków ani egoistów. Wstęp do Aśramu powinni mieć tylko Inicjowani, starsi bracia i starsze siostry w Drodze!

Osoba rzeczywiście praktykująca JOGĘ czy TANTRĘ, nigdy nie odwraca się od swego GURU ani jego aktualnych asystentów i uczniów. Jedynie oszuści, którzy chcą oszukując innych zarobić trochę na rzekomych kursach pseudojogi wedle własnego wymysłu należą do tych, co to odwracają się od Guru i komponują swoje rzekomo autorskie metody i kursy dowodząc, że są demonami Złodziejami Dharmy, której właścicielem jest BÓG i GURU. Jeśli chcesz sprawdzić wiarygodność jakiegoś Nauczyciela sprawdź, co mówi na temat tych, od których się uczył i czy podtrzymuje rzeczywiście więź ze Śrî GURU linii przekazu, z której pobiera naukę i praktykę. Fałszywi prorocy i oszuści mają zerwane więzi dowodząc swej szkodliwości i demoniczności w ten sposób oraz omamieniu, bo Duchowa Droga nie ma końca!Duchową Drogę podejmuje się na zawsze, a nie na kilka lat czy miesięcy! Trzeba się wpierw umacniać dużo w postanowieniach i ślubowaniach podążania ku Bogu Jego Drogą, Brahma Margą! Szczególna odpowiedzialność za Ścieżkę spoczywa na tych, którzy są wyświęconymi Samnjasinami oraz na tych, którzy wzięli dużo Inicjacji w rozmaite metody Duchowej Praktyki! Publikujcie listy adresowe Inicjowanych i rozpowszechniajcie wśród Wspólnoty, witając gorąco Nowicjuszy Duchowej Drogi Bożej, jaką jest Laya Marga i każda jej FILIA!

Ludzkie w formie istoty dzielą się na trzy rodzaje: rakszasowi (demoniczni, szkodzący, obłudni, podli),manuszowi (humanitarni, ludzcy, pomagający), dewaiczni (anielscy, świetliści, wytrwali, nieustraszeni). Pierwsza kategoria skupia tych, co miewają chorobliwie nawracające wątpliwości, odwracają się od Ścieżki i Guru, a bywa, że próbują zaszkodzić całej Wspólnocie, gdyż rakszasowi bywają opętani i zwiedzeni przez siły ZŁA, ASURY – niewidzialne demony, które chcą niszczyć wszystko, co należy do Boga! Przeciwko szkodnikom należy robić dużo praktyk ochronnych i obronnych, aby zminimalizować szkody, jakie próbują wyrządzić Wspólnocie Sanghi i Boskiemu Guru w czasie ataków zwiedzenia i opętań jakich doznają. Nie jest dobrym człowiekiem, kto odmawia uczestniczenia w praktykach obronnych i ochronnych dla Sanghi, Dharmy czy Guru, raczej takie osoby, które wykręcają się od udziału w Obronie Guru należy uważać za posiadające wiele jawnych lub ukrytych złych i niegodziwych cech kwalifikujących ich do rakszasów w ludzkich ciałach! Kto się modli choćby przeciw czy na szkodę Guru lub Wspólnoty należy do najpodlejszego zła, ciemności i wszelkiej niegodziwości, a światy piekielne będą jego udziałem w przyszłym życiu.

Kiedy zło atakuje Sanghę, Guru lub Liderów Wspólnoty, źli ukryci w Sandze gwałtownie nabierają mocy i siły aby odmawiać udziału w modlitwach obronnych i agitować przeciwko modlitwom czy działaniom ochronno-obronnym skierowanym przeciwko wrogom i walczą o to, aby się żadna praktyczna obrona Sanghi czy Guru nie odbywała. Właśnie po tym poznać złych ukrytych w Grupach Duchowych(Ganach), że odmawiają WALKI (nawet tylko modlitewnej) przeciwko swym pobratymcom – demonom niszczącym Sanghę czy Guru w sposób jawny. Zdarza się, że takie demoniczne osoby agitują, aby modlitwy wymierzone we wrogów odmawiać przeciwko swym Nauczycielom lub Współpracownikom, a nawet przeciwko GURU dla zdobycia ich pozycji czy wyeliminowania jako konkurencji! Tak działają cisi wspólnicy niewidzialnych i jawnych sił najgorszego ZŁA! Tak, po postawie w czasie, gdy Wspólnota lub Guru doświadcza trudności z powodu demonicznych ataków ZŁA rozpoznajemy zakamuflowanychrakszasów i opętańców posłanych do Sanghi przez planetarne Siły Zła, Asury! Istnieje zło, które widać, że jest Złem, ale też istnieje pozorne dobro, które wiedzie do Zła, chociażby przez odmowę obrony LINII PRZEKAZU czy Guru w czasie ataków ze strony sił demonicznych planety! Trzeba, aby inicjowani dużo modlili się i praktykowali dla wsparcia LINII PRZEKAZU HIMAWANTI oraz pozostałych praktykujących, ale też trzeba otwarcie praktykować dla powstrzymania sił i osób ewidentnie złych, czyli tych, którzy mówią złe rzeczy o Linii Przekazu czy powodują cierpienie Sri Guru!

Oto dobra modlitwa na czas trudności czy represji przez siły zła dokonywane:

WSZECHMOGĄCY BOŻE, ŚHIVA, YAHVAH, MAHĀDEVA, HARA, KĀLABHAIRAVO!
NIECH ZŁA KARMA (WSZELKI ZŁY LOS CZY NIEDOLA)
AKTUALNIE WIERNYCH UCZNIÓW DUCHOWYCH
LINII PRZEKAZU HIMAWANTI DEWI ZOSTAJE PRZENIESIONA
NA TYCH, KTÓRZY JAWNIE LUB SKRYCIE SZKODZĄ
TRZEM KLEJNOTOM BOGA: GURU, DHARMIE LUB SANDZE (WSPÓLNOCIE)!
NIECH WSZYSCY, KTÓRZY JAWNIE LUB SKRYCIE SZKODZĄ
LINII PRZEKAZU HIMAWANTI DEWI
PRECZ PRZEPADAJĄ I NA ZAWSZE ZNIKAJĄ!
OM FAT, FAT, HUM! (21x)

Wiele Błogosławieństw!

Swami Shukradeva Tirtha, Darjeeling, India

Zobacz także


Artykuły w tej kategorii

Reklama