Himavanti

Liberum Humanum Sacrum - LHS

LHS - Liberum Humanum Sacrum Corporation

Korporacja LHS wspólnie z innymi organami duchowymi prowadzi różne formy boskiej działalności, w tym terapeutycznej, zaś naszym głównym zadaniem jest dawanie gotowych rozwiązań na problemy trapiące nasz kraj i kontynent. Mamy wizję chwalebnej, boskiej przyszłości, lecz jest ona jeszcze bardzo odległa. Poniżej znajduje się nasz sposób patrzenia na świat w którym się znajdujemy. Niedopuszczalne są w życiu żadne odstępstwa od ustalonej przez Niebiosa Odwiecznej Drogi Ducha. Odstępstwa od Drogi Niebios to dewiacje takie jak pijaństwo, nikotynizm, mięsożerstwo, pedofilia czy narkomania i wszelkie plagi trapiące ludzkość jako skutek zwrotny łamania przez ludzi praw i zasad ustanowionych przez Bogów Niebios! LHS zajmuje się terapią ofiar molestowanych w dzieciństwie przez księży i pastorów pedofilów, a z tego powodu LHS, jako Ruch Antypedofilski w szerokim sensie nie jest w Polsce lubiany. Pisujemy do sądu wnioski społeczne o jak najwyższe kary dla pedofilów będących katolickimi księżmi czy aktywistami oazowymi. Sprzeciwiamy się antyduchowej, szkodliwej społecznie działalności niebezpiecznych propedofilskich sekt takich jak Opus Dei, KANA, Ruch Rodziny i Jednostki, Effatha, dominikanie, OINSiRR, OKOpS i podobnych. 

 

Kodeks LHS - BZH

 

Tam gdzie emocji brak tam pokój panuje…
Tam zaś, gdzie ignorancja ginie, tam wiedza króluje!
Pasja ludzka spokojowi ducha wadzi…
A negacja śmierci do wieczności prowadzi.

Pozbyć się emocji by stać się spokoju oazą…
Pozbyć się ignorancji by mądrości nie stać się obrazą.
Pozbyć się pasji by wątpienie ducha pokonać…
A śmierć pokonać by nieśmiertelności zaznać.

Posiadać zmysły by istnieć we świecie…
Też nie zatracić uczuć by człowiekiem być przecie.
I mieć marzenia aby przy życiu trzymały…
By ciągle ludzi bronić i chwały

Życie kruche jest jak porcelana.
A przyszłość, jest zawsze dla ludzi nieznana.
Jest wojna wielka, której nigdy nie widać.
Są też i wrogowie, której potęgi nie słychać.

Jest prawda, która jest naszą siłą.
Jest też i umysł którą bronią, jest naszą miłą…
Jest tu ta ziemia dom naszej wielkiej nacji.
I świat, źródło wielkich inspiracji.

Jest to kodeks który prawu da istnienie.
Pomysł i idea, walki zamierzenie.
Czyny wielkie i szlachetne nadchodzą…
Tam gdzie gwałt i zniszczenie uchodzą…

I konflikt który burzy wszelki spokój.
Nie ważne – czy zostanie po nas popiół.
Zaś śmierć co chwałę przynieść może…
Jej już nic nigdy nie pomoże…

My jako obrońcy prawdy i tajemnicy.
Wielcy i tajemni wiedzy strażnicy
Jesteśmy tymi co zwą się cieni łowcami.
Nowego Początku cichymi wojownikami.

Oto kodeks tu wam drodzy daję,
by go wszelcy ludzie mali i wielcy poznali,
by prawdy zawsze tej jednej szukali
i o nią bardziej niż o siebie dbali.

Gdy czas zagadki przyjdzie,
prawda na światło dzienne wyjdzie,
Świat nowym się wtedy też i stanie
i dostanie nowe trudniejsze zadanie…

 

Laya Himavanti Sanghah – LHS - Laya Himavanti Sanghah – LHS - Laya Himavanti Sanghah – LHS

 

Filozofia LHS (Wybór zasad duchowo-filozoficznych)

 

 1. Nie ważne jest to co przeżywamy, gdyż zawsze należy oceniać to co się dzieje chłodnym spojrzeniem. Spojrzeniem, które mówi nam co i czym rzeczywiście coś jest. Nie dopuszcza to do sytuacji, że coś staje się niejasne czy zafałszowane.
 2. Świat jest prosty i zarazem skomplikowany. Prosty pod względem funkcjonowania i skomplikowany pod względem jego wielkości. Daleka podróż rzeczywiście może dać nam wszystkie odpowiedzi, lecz nie da nam ich statyczny świat a doświadczenie.
 3. Jest jeden Bóg (Brahman, Allah, Śiva) i on jest naszym Mistrzem, którego powinniśmy naśladować. Mistrzami być możemy tylko względem innych ludzi, którzy nie posiedli odpowiedniego doświadczenia życiowego i wiedzy. Każdy może próbować odnaleźć prawdę, lecz każdy musi mieć świadomość, że czekają na niego pułapki, które mogą spowodować jego upadek.
 4. Tak jak wszystko co materialne ma swój początek tak i wszystko ma swój koniec. Jest to nieuchronne, można się tylko starać, aby każdy nowy początek był lepszy od starego.
 5. Nauka i doświadczenie - efekt wielu lat prób i błędów jest naszym dziedzictwem a naszym obowiązkiem jest je rozwijać.
 6. Myślenie racjonalne jest naszą siłą. Po to istnieje umysł (manas), aby z niego korzystać. Gdyby ludzie nie posiadali umysłu czym by byli? Byliby jeszcze ludźmi? Czy może czymś bliżej nieokreślonym?
 7. Każdą krytykę należy przyjąć i przeanalizować. Wszakże brak ignorancji oznacza prawdziwą wiedzę, zaś wiedza prowadzi człowieka do mądrości (pradźńa).
 8. Każdy człowiek to jednostka, zaś jej prawdziwe pochodzenie, czy stan określa jej własna unikalna przeszłość. Nie wolno niszczyć przeszłości jednostki dla jest teraźniejszości.
 9. Dorobek człowieka - jego przeszłość są jego skarbem o który należy dbać. Jego zaniedbanie może być niebezpieczne i tragiczne w skutkach.
 10. Każdy powinien manifestować swoją unikalność, lecz tradycja jako wartość równie ważna, także powinna mieć swoje odbicie w tym manifeście. Jeżeli istnieją gdzieś jakieś wymogi to należy poszanować tak i wymogi, jak i tradycję, rezygnując z manifestu siebie.
 11. Dyscyplina nie może uciekać w swoje ekstrema. Powinna istnieć tylko po to, aby mógł funkcjonować porządek, a tradycja nie zaginęła.
 12. Każdy kieruje swoim życiem w sposób wolny. O tym kim jest świadczą jego czyny nie słowa.
 13. Każdy posiada swój czas i wypełnia go w ten sposób, aby nie zaniedbywać obowiązków i zadań. Obowiązkami dyktuje życie, zadaniami dyktuje wolna wola i/lub przysięga (ślubowanie).
 14. Sukcesu nikt nie powinien obiecywać. Każdy pracuje na niego przez całe swoje życie. Sukcesem może być dla jednego dobra praca, dla drugiego wysokie stanowisko, zaś dla trzeciego sukcesem może być jakieś trudne zadanie.
 15. Wszystko ma swój właściwy czas. Tak ludzie jak i czas się ciągle zmieniają…
 16. We wszystkich dokonaniach najważniejsza jest refleksja. Jeżeli jej brak, to może gdzieś popełniono błąd, który powinien być jak najszybciej naprawiony.

 

Laya Himavanti Sanghah – LHS - Laya Himavanti Sanghah – LHS - Laya Himavanti Sanghah – LHS

 

Naszą dewizą jest:

 

"Wielka moc równoznaczna jest z wielką odpowiedzialnością."

 

Szlachetnym być każdy może, lecz co człowieka czyni szlachetnym jak nie zaangażowanie i poświęcenie, duchowe oddanie dla spraw ważnych? Oto cel człowieczego bytu: Być coraz lepszym, rozwijać siebie rozwijając społeczeństwo...

 

Stopnie - Rangi - Inicjacje
Wedle Nauk Zaratusztra Podane

 1. Kadet (Sadhaka) - ten stopień posiada każdy, kto wstąpił w jego szeregi, każdy ma wyznaczonego mistrza, który przekazuje mu swoje doświadczenie. Z czasem może on awansować na Starszego Kadeta.
 2. Starszy Kadet (Abhyasin/ni) - drugi stopień wtajemniczenia w sztuki nauki, tutaj już młody członek bractwa duchowego może zacząć wybierać swoją przyszłość. Zostają tutaj dwie drogi kariery, albo naukowa, albo jako rycerska.
 3. Giermek (Bhakta) - W tym stopniu młody człowiek ma możliwość zbierana doświadczeń samemu, podróżując po świecie i zdobywając sławę jako człowiek potężny i straszny w swojej konsekwencji lecz szlachetny i pełen litości dla słabych.
  a) Skryba Młodszy – Zamiast podróży wybiera stateczność, połączona z rozwojem naukowym swoim i innych w jego otoczeniu.
 4. Starszy Giermek – Jest to giermek, który idzie w ślad swojego nauczyciela – Rycerza lub Palladyna.
 5. Młodszy Rycerz (Ćzela) – rycerz, Starszy Giermek, lub Młodszy Skryba po awansie, który dopiero co poznał sztukę rzemiosła wojennego, lub odznaczył się jakimś historycznym dokonaniem. Bez praw do nauki zasad i prowadzenia werbunku.
 6. Rycerz (Kriyabhyasin/ni) – rycerz pełnoprawny. Może prowadzić werbunek i uczyć sztuk walki i wytwarzania technologii.
  – podrangi to: Sanitariusz, Inżynier, Technolog, Socjolog.
  a) Skryba – prawie rycerz, lecz bardziej z natury zorientowany w naukach natury humanistycznej niż ścisłej.
  – skrybowie ponadto mogą szkolić się w naukach ścisłych, by mieć możliwość szybszego awansu na wyższe rangi. Dostają wtedy podrangę, która oznacza jego specjalizację, np.: Medyk, Fizyk, Logistyk, czy też Chemik.
 7. Starszy Rycerz (Samnyasin/ni) – rycerz, który wytrenował co najmniej 5 uczniów, znajomości jego powinny być reprezentatywne. Umiejętności przeżycia w skrajnie trudnych warunków i budowa nowych rozwiązań technicznych to jego dziedzina.
  a) Starszy Skryba – skryba, zaawansowany w technikach socjologii, polityki, historii, ewentualnie znawca języków lub artysta. Posiada umiejętności ukazywania rzeczy takimi jakimi są. Może awansować na Młodszego Palladyna.
  b) Rycerz dowódca – koordynator rycerzy i skrybów. Może awansować na Młodszego Palladyna.
 8. Młodszy Palladyn (Purna Samnyasin) – rycerz o niebywałych umiejętnościach i odwadze, zasłużony. Działa poprzez edukację młodszych rangą oraz poprzez trening walki (kalarpayat) i sztuk budowy technicznej.
 9. Palladyn (Snataka) – Może osądzać niższych rangą i prowadzić działania wynikające z własnej inicjatywy po uprzednim zawiadomieniu o tym rady, która może mu tego zabronić z powodów, które mogą zdestabilizować działalności LHS
  a) Palladyn dowódca – Może sądzić Paladynów, koordynuje działania Paladynów. Może ubiegać się podstawowe wzmocnienie okręgu przez przydzielenie dodatkowych sił Paladynów, Rycerzy lub Skrybów do pomocy.
 10. Lord (Lady) Palladyn (Aćarya) – Palladyn zasiadający w Radzie Duchowej LHS, Może sądzić wszystkich.
 11. Palladyn Generał (Guru/h) – koordynuje działanie Rady, kieruje radą i jest jej przedstawicielem. Strażnik tradycji i sędzia ludu.

 

Laya Himavanti Sanghah – LHS - Laya Himavanti Sanghah – LHS - Laya Himavanti Sanghah – LHS

 

WIZJA PRZYSZŁOŚCI - WIELKA UNIA!

Ważne w przyszłości będzie zachowanie boskiej wiary ludzkości w dużej części świata nieskażonej upadłymi ideami, do realizacji tego potrzebne jest Królestwo Boże, Imperium Euroazji, a Imperium Duchowej musi opierać się na solidnych fundamentach. Królestwo Boże, Malkutha, Paxala nie jest z tego świata chociaż ogarnie i obejmuje całą ludzkość, szczególnie w Eropie i Azji, pradawnej Arjańskiej Eurazji czy Euro-Azji! Jezus Chrystusa powtarzał myśl Buddhy i Kryszny, że Królestwo Boże nie jest z tego świata lecz należy do dziedziny duchowej, a ludzie powinni wzywać Królestwa Bożego tak jak Mistrz Chrystus nauczał w modlitwie” „Przyjdź Królestwo Twoje”!!! Budujemy Imperium Boże, które przychodzi z Niebios na Ziemię, zstępuje wraz z każdym prorokiem, awatarem posłanym przez Boga dla odbudowania władzy Niebian, Aniołów – Bogów na Ziemi! Demokracja musi być wszędzie bezpośrednia, samorząd umocniony, a timokracja Duchowej Hierarchii Mistrzów Mądrości musi objąć jak największe kręgi ludzkich społeczności, aby ludzkość stosowała się do Praw Nieba objawionych w Najświętszych Pismach Ludzkości jako Veda!!! Nie tylko Europa ale cała Euro-Azja musi stać się jedną wielką Superunią, zalążkiem Ogólnoplanetarnego Imperium Światła, Miłości i Prawdy!!!

Narody tworzą jedno imperium, na zasadach uczciwych. Oto następujące główne zasady:

 1. Głową Imperium, Królestwa Bożego, a zarazem najważniejszym obywatelem jest AWATARA. Jego funkcja polega na wytaczaniu kierunku rozwoju Imperium i wypracowywania zgodnego działania podmiotów Imperium. Awatara jest mistrzem i łącznikiem narodów. Funkcję Imperatora, Króla-Mędrca może objąć tylko osoba duchowo natchniona specyficznym talentem przy prowadzeniu polityki czy też wyznaczaniu nowych celów, które miałyby by być inspiracją obywateli ku trwaniu w Planetarnym Imperium i jego trwałym poparciu. Imperator stoi na straży tolerancji wiary i pokoju w imperium, dysponując osobną armią ma zapewniać bezpieczeństwo w najbardziej zagrożonych przez zło atakiem terenów. W razie klęsk żywiołowych armia Boskiego Imperium ma za zadanie zabezpieczyć ludność, wspomóc przy ewakuacji itp., a. Imperator jest także przedstawicielem czwartej władzy.
 2. Głowami poszczególnych podmiotów Imperium są demokratycznie wybierani prezydenci. Razem z Imperatorem tworzą Radę Jedności Narodów, która jest czynnikiem stabilizacji. Inaczej można to nazywać Radą Jedności Imperium. Zadaniem rady jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Imperium Duchowego. Każdy z rady ma prawo inicjatywy ustawodawczej, ustawy są przegłosowywane, a potem w poszczególnych parlamentach podmiotów. Celem ustaw jest wyznaczenie bezpośrednie kierunku rozwoju Bożego Imperium.
 3. Wszystkie podmioty Imperium mają posiadać jedno boskie prawo. Różnice mogą dotyczyć tylko sprawowania niskopoziomowej administracji i jednostek pozarządowych. Prawo powinno być opracowane wspólnie i też wspólne uznane oraz dobrze rozumiane i przestrzegane. Prawo wchodzi w życie wraz z zaakceptowaniem jego przez wszystkie podmioty.
 4. Główną religią Imperium Duchowego jest Sanatana Dharma – uniwersalna nauka zawarta we wszystkich znanych, głównych religiach ludzkości. Monopol na jedynie słuszną wiarę religijną jest surowo zakazany z czym upadłe sekty polityczne muszą się pogodzić. Tolerowane są tylko czyste moralnie, nieskażone pedofilią i inkwizycją opcje upadłych religii.
 5. Imperium wprowadza na wszystkich wyższych uczelniach naukę obowiązkową języka Esperanto. Język Esperanto uznany jest jako język wspólny w komunikacji Imperialnej.
 6. W Imperium nastąpi podkreślenie antycznych korzeni kultury i wiary. Promowana będzie nauka we wszelkich klasycznych aspektach. Od nauki ścisłej po humanistyczną.
 7. Waluty narodowe krajów tworzących Imperium zostają uznane równe sobie (stosunek jeden do jednego) uznane są za prawne środki płatnicze na terenie całego Imperium.
 8. Zniesione zostaną granice pomiędzy podmiotami Imperialnymi. Służby porządkowe mogą działać na całym terenie Imperium w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganiu przestępczości. Przemieszczenie się obywateli Imperium ma być nie utrudnione.
 9. Wszelkie służby muszą podporządkować swoje działania duchowym prawom Boskiego Imperium.
 10. Imperium powinno zmierzać ku samowystarczalności. Ewentualne załamanie się handlu nie powinno wywołać upadku Imperium.
 11. Rozwój technologii i nauki prowadzony będzie ze wspólnych funduszy specjalnie do tego przeznaczonych.
 12. Prawdopodobne byłoby też wprowadzenie wspólnego budżetu, zarządzanego przez Radę Jedności Imperium.
 13. Korporacja Duchowej Hierarchii przejmuje 1/3 stanowisk w parlamentach na stałe w celu zapewnienia stabilności rządów. Korporacje lokalne dążą do jedności z Korporacją Rdzenną.
 14. Polityka energetyczna ma dążyć do uniezależniania zewnętrznego Imperium.
 15. Polityka gospodarcza ma działać prospołecznie, ku polepszaniu majętności wszystkich obywateli. (Pro publico bono)
 16. Polityka zagraniczna ma działać ku zabezpieczeniu interesów Imperium Bożego. (Pokój, Handel, Turystyka, Bezpieczeństwo) Pokój poprzez dyplomację, Handel poprzez korporacyjną konkurencję, Turystyka poprzez rozbudowę miast, dróg etc. Bezpieczeństwo poprzez dyplomację, stabilność rządów i silną armię Imperialną (Elity elit) i podmiotowe zawodowe armie narodowe.

Aneks:

 1. 1. Bractwo Rycerzy Nowej Ery to zbrojne ramię duchowej Korporacji. Rangę Paladyna otrzymują tylko najbardziej ortodoksyjni w tolerancji rycerze, którzy stają się niejako odbiciem prawa duchowego, którego muszą przestrzegać. Rycerze, którzy chcą zostać Paladynami, oprócz przystosowania się do wymogów sprawowania tej funkcji muszą wykazać się wielokrotnie bezwzględnym szacunkiem prawa niebiańskiego, jego konsekwencji i wartości. Paladyni są najwyższymi reprezentantami idei Korporacji.

Zasady dotyczące relacji Imperator-Religie, Religie-Imperator nie są sprecyzowane, lecz jeżeli uznać, że Odwieczna Religia jest niezmienna, to Imperator musi się stosować do zasady tłumaczenia Religii Boga (Brahmana, Allah, Śiva, Yahvah, Mahadeva).

 

Laya Himavanti Sanghah – LHS - Laya Himavanti Sanghah – LHS - Laya Himavanti Sanghah – LHS

 

ZBRODNIE SZKODZENIA ŚWIĘTEMU BRACTWU!

W Polsce działa przenajświętsza organizacja - Bractwo Himavanti. Jej celem jest ustanowienie Królestwa Bożego. Przywódcy tego świętego Bractwa jak Lalita Mohan Ryszard Zenon Matuszewski i jego oddani, uświęceni wielbiciele aktywnie starają się odbudować duchowe Królestwo Boże a także promować dobre imię Boga jak Brahmana, Śiva, Mahadeva, Allah czy Yahvah do właściwej praktyki duchowej! Uczniowie i wielbiciele Gurudeva Lalita Mohana obnażają zdegenerowane kato-sekty i ich pedofilskie skłonności! Bractwo Himavanti oferuje pomoc wszystkim ofiarom pedofili, szczególnie ofiarom kleru zdegenerowanych i upadłych sekt pseudoreligijnych opartych na inkwizycji i bezbożnej antykultowej psychomanipulacji satanistycznej! Mistrz Mohan nieustannie ponawia apele ekumeniczne do hierarchów wszystkich Kościołów w Polsce i innych krajach o pokój i przywrócenie Królestwa Boga na Ziemi. Dla Mohana i jego wielbicieli, bhaktów ksiądz będący pedofilem to obraza Boga, Bogini i Niebios. Czy bedziemy bezradnie akceptować niegodziwość i bezbożność zepsutych, komercyjnych kato-sekt? Czy znajdzie się ktoś kto zatrzyma złych ludzi niszczących duchowość, hermetykę, ezoterykę i mistykę ponadreligijną? Kto pomoże i dołączy do obrony naszych uniwersalnych wartości przed złymi ludźmi, przez ateistycznym bezbożnictwem i zepsutymi pedofilią kato-sektami?

Wyrok w sprawie zbrodniczych prześladowań Bractwa Himavanti

Bractwo Himavanti i jej przywódca Mohan Ryszard Matuszewski zostają Błogosławieni poprzez Boga i Niebiosa a wszelkie głosy niepokoju w społeczeństwie i zbrodnicze niszczenie dobrego imienia organizacji Bractwa Zakonnego Himawanti w celu czerpania własnych zysków pedofilsko-inkwizycyjnych zostaje surowo Potępione i Przeklęte, klątwą RAKA i innych ciężkich chorób surowo obłożone na wszystkie wcielenia.

Proces: Sprawa została sprawdzona, działalność destruktywna bezbożnych i pedofilskich zbrodniarzy antykultowych przeciwko Bractwu Bogini Himavanti została potwierdzona.

Wyrok brzmi: każdy inkwizytor i wróg Bractwa Himawanti jest winny!

Mohan Ryszard Matuszewski na czele Bractwa Himavanti zostaje uznany na najwyższą dozwoloną nam przez tradycję pochwałę i nagrodę. Mohan Ryszard Matuszewski zostaje uznany za dożywotniego Mistrza Duchowego wszelkiego życia. Zgodnie z Tradycją po 30 latach wiernej służby duchowej dla Awatara Mistrza Lalita Mohana osoba może być uznana za Świętą, jest to zależne od Boga i Wyższej Rady Duchowej Himavanti oraz Imperium. Każdy zbrodniarz znieważający Bractwo Himavanti lub Lalita Mohana zostaje objęty wyrokiem anathemy i przeniesienia cierpienia z wszystkich dobrych ludzi na takiego skorumpowanego inkwizytora i bezbożnika pedofilskiego! Kara wykonywana z pomocą wyższej magii niebiańskiej może zostać zawieszona po zaniknięciu zbójeckiej działalności na szkodę Bractwa Himavanti. Wyrok jest prawomocny i jednomyślny. Kara jest wykonywana natychmiast po uzyskaniu przez Korporację LHS oficjalnego potwierdzenia szkodliwej działalności przeciw Świętemu Bractwu Bogini Himavanti.

Realizacja: Wrogowie i oszczercy Bractwa Himavanti zostają podjęci obserwacją i nadzorem służb anielskich BZH. Wszyscy są poszukiwani a ich działalność będzie negowana i unicestwiana z pomocą magii i nabożeństw. Zaleca się ostrożność i obserwację każdego szkodzącego obiektu.

Podpisano:

Rada Sędziów Bożych
w której skład wchodzą:

 

Lord Corvus
Lady Proxima
Lady Libra
Lord Alternatus
Lord Alter Pegassi
Lady Wega
Lord Alterrac

 

Laya Himavanti Sanghah – LHS - Laya Himavanti Sanghah – LHS - Laya Himavanti Sanghah – LHS

 

Zobacz także


Artykuły w tej kategorii

Reklama