Himavanti

Afirmacje i Modlitwy Inicjowanych Uczniów Drogi!

O Czcigodny Boże (Śivo), Pełen Łaski i Miłości
Pozdrowienia i Pokłony składamy przed Tobą
Tyś Jest Istnieniem, Świadomością i Szczęśliwością
Tyś Jest Wszechmocny, Wszechobecny i Wszechwiedzący
Tyś Jest Mieszkańcem Wnętrza Wszystkich Istot! Hum!

♥♥♥♥♥♥♥

Wszechmogący Boże, Śiva, Yahvo, Mahādevo, Ojcze (i Matko) Niebios!...
Ześlij dobre zdrowie, powodzenie i dobrobyt wszystkim, którzy są szczerze i trwale zaangażowani w Sādhanę - duchową praktykę i propagowanie orędzia nauk duchowych linii przekazu Haimawanti! Om Ah Hum Hrîh!

♥♥♥♥♥♥♥

Wszechmogący Boże, Śiva, Yahvo, Mahādevo, Ojcze (i Matko) Niebios!... 
Niechaj każda inicjowana osoba zawsze wiernie podąża za naukami, radami i wskazówkami swego Boskiego Śrî Guru Swami Lalita Mohan-Ji!

♥♥♥♥♥♥♥

Wszechmogący Boże, Śiva, Yahvo, Mahādevo, Ojcze (i Matko) Niebios!...
Niechaj każda osoba inicjowana w Laja Margę jest zawsze wierna swemu Boskiemu Nauczycielowi i Mistrzowi, Śrî Guru Lalita Mohan Baba-Dźi!
Niechaj każda osoba inicjowana w Ajurwedyjską Bhaiszadźja Jogę jest zawsze wierna swemu Boskiemu Guru Śrî Lalita Mohan Baba-Dźi!
Niechaj każda osoba inicjowana w Jogę Żywiołów Bhutadźaja jest zawsze wierna swemu Boskiemu Przewodnikowi i Mistrzowi, Śrî Guru Lalita Mohan Baba-Dźi!

♥♥♥♥♥♥♥

Wszechmogący Boże, Śiva, Yahvo, Mahādevo, Ojcze (i Matko) Niebios!...
Wszechmocną potęgą wyższej świetlistej Jaźni Bożej „JAM JEST OM” sprawiam, że każdy inicjowany regularnie uczęszcza na duchowe zajęcia Linii Przekazu Himawanti w sukcesji Śrî Guru Lalita Mohan-Ji!

♥♥♥♥♥♥♥

Ślubuję wypełniać Sādhanę, duchową praktykę dwa razy dziennie, o świcie i zmierzchu, aż osiągnę urzeczywistnienei Światła Mądrości Pierwotnej Natury; a po osiągnięciu Oświecenia także ślubuję praktykować dwa razy dziennie, raz od świtu do zmierzchu, a dwa od zmierzchu do świtu dnia, zachowując w tajemnicy sekretne nauki i duchowe praktyki Linii Przekazu Himawanti i ochraniać oraz podtrzymywać życie Trzech Klejnotów Boga: Śrî Guru-Dżi, Dharmy i Sanghi oraz wszystkich Boskich Stworzeń! Om Ah Hum Hrîh!

♥♥♥♥♥♥♥

Wszechmogący Boże, Śiva, Yahvo, Mahādevo, Ojcze (i Matko) Niebios!... 
Przebacz nam Inicjowanym i Samnjasinom wszystko całkowicie i pomóż żyć zawsze zgodnie z Twoim Boskim Prawem - z Boską Dharmą i Rytą! Pomóż nam żyć zawsze zgodnie z aktualnym nauczaniem Śrî Guru i Linii Przekazu Bogini Himawanti Layadevi! Om Ah Hum Hrîh!

♥♥♥♥♥♥♥

Gurum Śaranam Gaćchami! Dharmam Śaranam Gaćchami! Sangham Śaranam Gaćchami!
Om Śrî Guru-Bhānavāya Lalit'Mohane Namah!

♥♥♥♥♥♥♥

OM! Niech na Ziemi wszelkie Dobro wzrasta, a Zło niechaj wyginie!
OM Śānti, Śānti, Śāntih!

♥♥♥♥♥♥♥

Afirmacje utwierdzamy poprzez powtarzanie głośno oraz w myśli kilkanaście razy w połączeniu z głębokim oddychaniem! Rekomenduje się cykle 7x, 11x, 21x lub 108 powtórzeń w sesji praktyki!

Zobacz także


Artykuły w tej kategorii

Reklama