Himavanti

Vishwananda - Portret Numerologiczny

Gematria czyli numerologia klasyczna daje bardzo dobre narzędzia dla rozpoznania rozmaitych osób, które pod swoimi różnorakimi pseudonimami próbują prowadzić jakieś rzekomo duchowe aktywności. Wykłady ezoteryznej numerologii łacińskiej, hebrajskiej i greckiej oraz indyjskiej prowadzone przez Maga Athenora czy Tamira Zori pozwalają na dogłębne analizy osobowości i dążeń jakie stoją za przyjętymi głębokimi desygnatami tożasamości jakimi są zarówno duchowe imiona, jak i personalia urodzeniowe, które doskonale się do takowej pracy ezoterycznej nadają. 

Analiza numerologiczna imienia Vishwananda

Zapis imienia jest bardzo nietypowy, gdyż w transkrypcji Sanskrytu powinno być pisane imię jako Vishvananda lub całkiem naukowo Viśvânanda, podobnie i z imieniem Vishvam, które normalnie zapisuje się jako Vishvan [Viśvan]. Wskazuje to, że osoba, bardzo chce coś nam w swym imieniu od strony symbolicznej pokazać lub przekazać, coś ukrywa, albo specjalnie używa takiego oryginalnego zapisu dla podkreślenia jakiegoś aspektu swego istnienia. Można też z uwagi na lokalne zwyczaje Mauritius przyjąć za zwyczajową pisownię transkrypcyjną w nietypowy sposób. Wykonujemy zatem dla Vishwananda obraz osobonazwy wedle tabeli formularza NPS, aby zobaczyć co się skrywa pod osobą o tym imieniu zgodnie z odwiecznymi zasadami gematrii, czyli w swej istocie starożytnej psychologii matematycznej. 

       Nous Psyche Soma
V  121  22  4
I  108  9  9
S 118 19 1
H 108 9 1
W 122 23 5
A 100 1 1
N  113  14  5
 100  1  1
N 113   14  5
 D   103  4  4
 A   100  1  1
   1205 116  44 
   8  8  
       

Widzimy tutaj osobę o średnio upadkowym cyklu ewolucyjnym w życiu, która będzie z czasem dołować siebie jak i innych. Cykle życia opadają od V=(4) do A=(1), co pokazuje, że osoba schodzi w dół ku podstawie świadomości. 

Soma (44) pokazuje liczbę perfekcji i mistrzostwa, która jest liczbą specjalną w numerologii, ale tutaj odnosi się tylko do ciała i spraw cielesnych. Wibracja (44) jest głównie podwojona wibracją cyfry (4) i tak należy ją w psychologii matematycznej rozumieć.

Psyche (116) dające wprost cyfrę (8) pokazuje na pragnienia i ideały dochodowo-biznesowe skryte w środku umysłu czy psychiki, w podświadomości.

Nous (1205) także pokazuje wprost cyfrę (8) pogłębiając zasadniczy kierunek poszukiwań Psyche, czyli wszystko, co sprzyja dochodowi, prosperity i bogaceniu się.

Można powiedzieć, że jest to wręcz wymarzona struktura sum NPS dla osoby w każdym biznesie. Cyfry które powtarzają się w osobonazwie, to (1), (5), (4) wedle częstości pojawiania, i trzeba powiedzieć, że będą się ich właściwości mocno przebijać w cyklu życia. Począwszy od cyferki (1), która daje silne zdolności do przywództwa i autorytaryzmu, podkreślania swej unikalności i jedyności. Wróży to dość oryginalna karierę biznesową, oryginalny sposób gromadzenia dochodu, często na czymś trywialnym, co inni po prostu nie wzięli pod uwagę, że na tym można by dobrze zarabiać!

Osoba o tym imieniu sprawdza się dobrze jako wybitny biznesmen, ale także jako wybitny dyplomata, a w jego rękach łatwo gromadzi się moc i władza na planie materialnym. Oczywiście zachodzi pytanie, komu taka osoba służy i jakie niewidzialne siły za taką osobą stoją, na co mogą odpowiedzieć iloczyny sum końcowych w kolumnach NPS. Iloczyn Nous jest jak widać Zerem, bo tak czy owak (1x2x0x5) wychodzi Zero, z liczbą (10) niejako w przelocie iloczynów cząstkowych widoczną. Jest to zatem osoba, której Duch (Nous) jest bardzo łatwy do sterowania i manipulowania przez innych, jest to osoba wewnętrznie podatna na opętania lub bycie w roli narzędzia dla kogoś innego, kto jest silniejszy i potężniejszy. Przelotnie jest to Nous wielkiego iluzjonisty z tendencjami do oszustwa i mistyfikacji w dziedzinie duchowej (10). 

Iloczyn Psyche (1x1x6) wprost wychodzi cyfra (6), co podkreśla egoiczne, ksobne i egoistyczne cechy w emocjach i myśleniu, zapatrzenie w siebie i własną wyjątkowość. Iloczyn Soma (4x4) daje 16, a dalej (1x6) daje znowu (6), co pokazuje osobę o silnym egotyzmie także na planie życia fizycznego, tyle, że mocno wygładzoną zdolnościami dyplomatycznymi jakie niesie suma o wibracji (8).

Niepokojącym jest obraz iloczynu NPS dający ukrytą wibrację (066), która jest tożsama z grupą liczbową rodziny [(660), (606), (066)], które obrazują istotę demoniczną, pierwotną ciemność czy praźródło mroku i są określane jako Pra...pradziadkowie (...babcie) Szatana-Diabła, czyli Bestii (666). Stąd można powiedzieć, że osoba jest doskonałym narzędziem takiej pramrocznej siły, narzędziem praźródła zła nastawionym na powodzenie w biznesie i dyplomacji, czy dyplomatycznie zjednującym ludzi dla jakiejś swojej ukrytej, acz mrocznej misji.

W ezoterycznej gematrii z pomocą liczb z rodziny (660) w dowolnej ich permutacji obrazuje się najstarsze i najbardziej doświadczone w walce demony (asury, dżiny), które w najbardziej podstępny sposób potrafią oszukiwać, zwodzić i omamiać rodzaj ludzki. Zakamuflowanie tej strategicznej wibracji w iloczynie NPS pokazuje na bardzo silnie skrywane niegodziwe i szkodliwe cele, które osoba ma do przeprowadzenia, a które drzemią w niej lub dla spełnienia których jest idealnym narzędziem w rękach jakiejś większej złej mocy. Zachodzi oczywiście pytanie, czy była taką z urodzenia, czy też nabyła te cechy z przyjęciem takiej formy swojego imienia Vishwananda, bardzo nietypowej, ale komunikatywnej jeśli chodzi o numerologię i łatwej do odczytania dla gematrów. Jeśli to cechy nabyte z tym imieniem, nie będą tak silne, niż gdyby były przyniesione z urodzenia, ale dadzą znać już po 3 latach od przyjęcia takiej formy imienia jaką omawiamy tutaj. 

Badamy zatem imię urodzeniowe pod jakim osoba występuje od dzieciństwa, które ją ukształtowało. 

       Nous Psyche Soma
121  22  4
 I  108  9 9
S 118 19   1
H  117   8  8
 W  122  23  5
 A 100  1  1
 M 112 13   4 
  788  95  32 
   23  14  5 

Soma (32) dająca (5) przy cyklu życiowym stagnacyjnym od V=(4) do M=(4) pokazuje osobonazwę, która generalnie uniemożliwia jakikolwiek postęp czy rozwój duchowy, a utrzymuje osobę dokładnie w tym samym stanie świadomości, co pokazuje z czasem duże dziecko i wielki infantylizm. Osoba może być jednak magnetyczna i pociągająca dla innych, zdolna do zauroczania innych swoją osobą. Jest to typ stagnacyjny, który nie odnosi pożytku z metafizyki ani duchowości, gdyż nie jest w stanie percepować ani rozumieć wyższych prawd duchowych, może nie być zdolnym do podjęcia treningu duchowego u żadnego mistrza duchowego.

Psyche osobonazwy Vishwam (95) jest poddana marzeniom o wyjątkowości doskonałości i ezoteryce czy sprawach duchowych, ale z wykorzystaniem dla celów samolubnych, dla zaspokojenia własnej próżności, bez zdolności do rozwoju duchowego. Jest tak z uwagi na wibrację Nous, która w sumie (788) daje końcową wibrację (23), czyli egoiczno-demoniczna w typie wibrację Piątki z urodzenia.

Nous (23) zabarwia dążenia psychiczne i życiowe silnym egoizmem, samolubnością pozerstwem, a także zmysłowością, skłonnością do zadowalania własnych zmysłów i osobistych potrzeb. Osobnicy o Nous (23) łatwo ulegają opinii swoich bliskich i przyjaciół, a swoje plany lubią omawiać przy suto zastawionym stole, co dobrze wróży karierze biznesowej osobonazwy Vishwam. Biada jeśli ktoś urazi zewnętrzną świątynię czy popełni jakąś towarzyską gafę, wobec protokołu dyplomatycznego jakiego wokół siebie wymaga Vishwam.

Osobonazwa Vishwam jest od dzieciństwa niewolnikiem własnych zmysłów, tego, co zadowala smak, wzrok i powonienie. Uwielbia dobry obiad i eleganckie przyjęcia, lubi duże imprezy z pompą odprawiane, dba o zewnętrzną formę i pozory. Trochę nutki pseudoezoterycznej czy niby duchowej daje fakt, że Nous (23) zbudowane jest z wibracji (788). W dziedzinie duchowej jest to wiecznie błądzący, niespokojny duch, który szybko przechodzi od jednych zainteresowań do drugich, co powoduje niezdolność do zgłębiania duchowych zagadnień. Mocna jest obojętność na cierpienia innych i głębokie dążenia biznesowe.

Liczby poboczne w Nous osobonazwy Vishwam, to (788) dające odpowiednio (7+88), czyli (95) oraz (78+8), czyli (86), co pokazuje istnienie dobrego z urodzenia połączenia Nous z Psyche poprzez kanał wibracji (95), a także używanie kanału (86) do innych celów, jak komunikacja z demonem głównodowodzącym. Osoba jest z natury mocno świadoma tego, z czym się wewnętrznie łączy i jakim siłom służy, nie jest to ktoś nieświadomie opętany i w niewiedzy zwodzący innych.

Podobne liczby poboczne w imieniu Vishwananda to (1+205) dające (206) oraz (120+5) dające (125), co pokazuje zmianę polegającą na kierowaniu Psychikonem przez siłę zewnętrzną podczas gdy z własnym Duchem osoba nie posiada żadnego wyraźnego kanału kontaktowego własną Dusza, gdy występuje pod tym imieniem. Takie osoby nazywa się „odciętymi” od własnej duszy, a także „pustymi” wewnętrznie, czyli doskonałymi narzędziami w rękach silniejszych opętujących mrocznych bytów, co zerowy iloczyn Nous akurat idealnie ułatwia. Jest to niewątpliwie zabezpieczenie się przez ciemne siły władające osobonazwą Vishwan, przed ewentualną utratą swojego i tak dopracowanego nosiciela.

Badanie iloczynowe może ukazać jakieś specjalne cele czy zadania dla których taka osobonazwa pojawia się na ziemi, stąd wyliczamy iloczyny w NPS i analizujemy wibrację iloczynów z pierwszych sum końcowych formularza NPS. Iloczyn Nous to (7x8x8) dające (448) i dalej (4x4x8) dające (128), z czego kolejny iloczyn (1x2x8) wynosi (16) by w końcu dać wibrację (6). Iloczyn Psyche to (9x5) dające (45), z czego mamy (4x5) dające (20) i dalej Zero. Iloczyn Soma to (3x2) wprost dające wibrację cyfry (6). I tak odsłaniamy NPS o iloczynie (606), równoważnym grupie [(660), (606) i (066)], którą omówiliśmy wcześniej, a to oznacza, że demoniczne, skrywane głęboko cele pochodzą z urodzenia się tej osoby, a zatem są szczególnie mocne i głęboko ukonstytuowane, niejako wrodzone. 

Analiza daty urodzenia

Data urodzenia to 13 czerwca 1978 rok, czyli generalnie liczba (35) dająca (8), co pokazuje podobnie jak w imieniu Vishwananda zorientowanie na biznes i dyplomację oraz sukcesy w tej dziedzinie. Jeśli taką osobę widzimy w branży religijno-duchowej, to niewątpliwie zechce wykorzystać naiwnych wiernych i dobrze na tym interesie zarobić, nawet jak z początku musi zainwestować na konto spodziewanych zysków! Między 1-27 rokiem życia rządzi cyferka miesiąca urodzenia (6), co bardzo wspomaga umocnienie iloczynowych wibracji (606) oraz (066) w Nous, czyli zbudowanie mrocznego demonicznego ducha o przyjemnej twarzy na użytek przyszłej działalności. Wibracja (13) dająca (4), czyli liczba dnia urodzenia kieruje życiem w latach 28-54, co daje mniejszy biznes, ale zawsze dochodowy. Liczba roku 1978, czyli (25) dające (7) rządzi ostatnią fazą życia, latami 55-81, pozwalając najwięcej zyskać i zarobić na biznesie z podtekstem czy z podkładem okultystyczno-religijnym. Iloczyn z sumy cyfr daty urodzenia (35) to (3x5) dające (15), a zatem kolejny parametr jaki demaskuje faktyczny charakter osobonazwy Vishwananda czy Vishwam tym razem z daty urodzenia, bo (15) to liczba tak zwanej „Małej Czarnej Loży” w mistycznej numerologii. Tutaj może to pokazywać jakiej natury osoby będzie w swoim życiu Vishwananda przyciągał do współpracy i zwodzenia.

Wibracje iloczynowe (066) i (606) obu imion bardzo się wzmacniają i jednoznacznie charakteryzują ducha, który skryty jest w ciele i umyśle tej inkarnacji. Jest to duch demoniczny i subtelnie zwodzicielski, który przychodzi dla przewrotnych, egotycznych celów, duch zaspakajający swe samolubne żądze, oddany siłom mroku, które są znacznie potężniejsze, inaczej mówiąc posłuszny sługa Czarnej Loży czy jak kto woli Szatana. Jego powoływanie się na to jakoby był Yoganandą w poprzednim wcieleniu czy uczniem Babaji od Krija Jogi jest niewątpliwie czczym wymysłem, mającym w rzeczywistości odciągać ludzi praktykujących Krija Jogę od mistrzów takich jak Yogananda czy Mahavatar Babaji i przekierowywać ku siłom mrocznym i zwodniczym, które są czczone i adorowane pod postacią Vishwananda w młodości zwanego Vishwam. Nie dziwi zatem kompletny brak znajomości Krija Jogi u osoby, która powołuje się na mistrza Yogananda w rzeczywistości tylko po to, aby wykradać uczniów z dobrych i pożytecznych szkół duchowych.

Uczciwa inkarnacja, jak to jest od tysiącleci praktykowane, zgłosiłaby się po naukę i przypomnienie wszystkiego w linii przekazu, której kiedyś nauczała, a duch mroczny, ciemny i zły pragnie jedynie Bhakti, adoracji jego osoby, celem doprowadzenia faktycznych uczniów Mahavatar Babaji i Yogananda do pomylenia drogi i pobłądzenia i celem ich przejęcia i doprowadzenia do przepaści z której nie ma już powrotu a jedynie zguba dla duszy.

Przychodzenie takich oszustów zarabiających dobrze na pseudoduchowości przepowiada nawet jedna z dobrze znanych świętych ksiąg Indii jaką jest Śivapurana. Takie osoby czasem udają się do mistrzów duchowych takich jak Sai Baba, ale tylko po to, aby podglądać, a następnie sprytnie i zwodzicielsko imitować, udawać takiego mistrza duchowego dla wiadomych celów.

Niewątpliwie, osoby duchowo wrażliwe i rzeczywiście jasnowidzące, które czują wstręt i obrzydzenie na widok osoby Vishwananda czy też mają doświadczenia „diabelskich kopyt” wewnątrz stóp osoby Vishwam mają rację. Nie wszytko bowiem co ładnie opakowane jest cukierkiem, nie wszystko co sie świeci jest złotem na tym świecie! Najlepiej jak wiadomo sprzedaje się tandeta w ładnym opakowaniu!

Opracowanie na podstawie wykładów Maga Athenora i Tamira Zori

Zobacz także


Polub nas na Facebooku

Artykuły w tej kategorii